poptávka

Firma
 
 
Kontaktní osoba
 
Telefon
 
váš e-mail
 
Druh zboží
 
Hodnota zboží (v Kč)
 
Dodací podmínka Incoterms
 
Nebezpečné zboží
 
Hraniční pracoviště

(místo překračování hranic)
 
Vnitrostátní pracoviště

(místo konečného odbavení zboží)
 
Druh balení
 
Požadujeme tyto celní služby
 
Zajištění celního dluhu
 
Hodn. cel. dluhu (v tis. Kč)
 
Jiné služby
 
Četnost případů (za měsíc)
 
Jednorázový případ
 
Napište Váš dotaz (poznámku):
 
V případě, že chcete zastupovat prosím přiložte požadované podklady uvedené níže (vše v jednom souboru)
 
Přiložený soubor
 
Kontrolní kód
Opište, prosím, kontrolní kód

 
 
code
 
 

Požadované podklady - celním řízení:

Pro zastupování při celním řízení nám prosím zašlete následující:

  • výpis z OR (výpis z Živnostenského rejstříku)

  • osvědčení o registraci - DIČ

  • jméno osoby oprávněné k zastupování a podpisu (jednatel, majitel, předseda představenstva, ...)

  • bankovní spojení (banka + číslo účtu)

  • kontaktní údaje (telefon, fax, email)

  • email pro zasílání dokladů (účetní oddělení)

  • smlouvu EKOKOM (pouze u dovozu)

  • registraci EORI (případně zařídíme)

  • podklady k dovozu / vývozu mimo EU (faktury, dodací listy, dopravné, ...)

 

 
 

 

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se STAR ZLÍN s.r.o., se sídlem Kvítkovická 1527, 76361 Napajedla, IČ 25513184, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme Adresa, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, po dobu 2 let. Tyto údaje zpracováváme za účelem zaslání nabídky našich služeb. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění, vyplněním a odesláním formuláře vyslovujete souhlas se shromažďováním, zpracováním, uchováním a užíváním výše uvedených osobních údajů. Tyto údaje dále předáváme subjektům Marek Kužílek.

 

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email starzlin@starzlin.cz nebo na sídlo naší společnosti: STAR ZLÍN s.r.o., Kvítkovická 1527, 76361 Napajedla.

 

 
 
rychlý kontakt

  STAR ZLÍN s.r.o.

  Kvítkovická 1527

  763 61 Napajedla

 

  tel.: 577 922 411- 413

  mobil: 777 720 188

  email: starzlin@starzlin.cz