poptávka

Firma
 
 
Kontaktní osoba
 
Telefon
 
váš e-mail
 
Druh zboží
 
Hodnota zboží (v Kč)
 
Dodací podmínka Incoterms
 
Nebezpečné zboží
 
Hraniční pracoviště

(místo překračování hranic)
 
Vnitrostátní pracoviště

(místo konečného odbavení zboží)
 
Druh balení
 
Požadujeme tyto celní služby
 
Zajištění celního dluhu
 
Hodn. cel. dluhu (v tis. Kč)
 
Jiné služby
 
Četnost případů (za měsíc)
 
Jednorázový případ
 
Napište Váš dotaz (poznámku):
 
V případě, že chcete zastupovat prosím přiložte požadované podklady uvedené níže (vše v jednom souboru)
 
Přiložený soubor
 
Kontrolní kód
Opište, prosím, kontrolní kód

 
 
code
 
 

Požadované podklady - celním řízení:

Pro zastupování při celním řízení nám prosím zašlete následující:

 • výpis z OR (výpis z Živnostenského rejstříku)

 • osvědčení o registraci - DIČ

 • jméno osoby oprávněné k zastupování a podpisu (jednatel, majitel, předseda představenstva, ...)

 • bankovní spojení (banka + číslo účtu)

 • kontaktní údaje (telefon, fax, email)

 • email pro zasílání dokladů (účetní oddělení)

 • smlouvu EKOKOM (pouze u dovozu)

 • registraci EORI (případně zařídíme)

 • podklady k dovozu / vývozu mimo EU (faktury, dodací listy, dopravné, ...)

 

 
 

 

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se STAR ZLÍN s.r.o., se sídlem Kvítkovická 1527, 76361 Napajedla, IČ 25513184, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme Adresa, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, po dobu 2 let. Tyto údaje zpracováváme za účelem zaslání nabídky našich služeb. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění, vyplněním a odesláním formuláře vyslovujete souhlas se shromažďováním, zpracováním, uchováním a užíváním výše uvedených osobních údajů. Tyto údaje dále předáváme subjektům Marek Kužílek.

 

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email starzlin@starzlin.cz nebo na sídlo naší společnosti: STAR ZLÍN s.r.o., Kvítkovická 1527, 76361 Napajedla.

 

 
[15.03.2020]
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PROVOZ STAR ZLÍN

Vážení obchodní přátelé,

 

vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s šířením Covid-19 přijala společnost STAR ZLÍN s.r.o. tyto mimořádná opatření,

která mají za cíl zajistit ochranu zdraví jak našich zaměstnanců, tak i zákazníků, partnerů a dopravců.

Dovolujeme si vás informovat a zároveň požádat o součinnost s dodržováním striktních preventivních pravidel:

 

 1. Žádáme všechny, aby při vstupu do areálu nebo pobočky společnosti STAR ZLÍN měli zakrytý nos a ústa (rouškou, respirátorem, šátkem, šálou aj.) a dbali zvýšených hygienických opatření, důkladného mytí a desinfekce rukou.
 2. Společnost STAR ZLÍN s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout zajištění požadovaných služeb v případě podezření na možnost nákazy.
 3. Dbát upozornění v areálu na omezení a minimalizaci osobního styku s pracovníky společnosti. (Využijte prosím jiné možnosti komunikace – emaily, telefony, atd.)
 4. Respektujeme a dodržujeme taktéž opatření našich partnerů, včetně celních úřadů, dopravců, což může mít za následek zdržení celních odbavení, případně skladových operací.
 5. Naši zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými pomůckami (rouškami, případně respirátory, antibakteriálními gely a jednorázovými rukavicemi) a mají povinnost tyto pomůcky používat.
 6. Na všech pracovištích dbáme na zvýšenou hygienu v podobě antibakteriálních prostředků a informačních oznámení. Zaměstnanci byli informováni o způsobech chování jak minimalizovat rizika nakažení. Zvýšili jsme také častější frekvenci úklidu exponovaných míst.
 7. Komunikujeme aktivně nejen s našimi zaměstnanci, dopravci, ale i s celními úřady a dalšími partnery.
 8. Dodržujeme veškerá doporučení státních orgánů – žádáme vás o stejný přístup.
 9. Pracovní doba může být upravena dle vývoje a aktuální situace.

 

Děkujeme za pochopení

 

Za STAR ZLÍN s.r.o.

 

Václav Rapant

 

 
[01.01.2020]
Změna právní formy
 
[15.10.2020]
Plánovaná odstávka formulářových serverů
 
[15.10.2020]
Informace o prominutí správních poplatků a příslušenství daně
 
[13.10.2020]
Omezení výkonu agendy daňového řízení na detašovaném pracovišti České Budějovice, Vrbenská 2047/8
 
[13.10.2020]
Promptní reakce starosty města Náchod a náchodských hasičů
 
 
rychlý kontakt

  STAR ZLÍN s.r.o.

  Kvítkovická 1527

  763 61 Napajedla

 

  tel.: 577 922 411- 413

  mobil: 777 720 188

  email: starzlin@starzlin.cz