intrastat

nabízíme od počátků vstupu ČR do Evropské unie ...               

co to je intrastat?                                                                                                                             

INTRASTAT je statistický systém, který slouží k zjišťování údajů o pohybu zboží uvnitř Evropské unie. Jeho užívání bylo zahájeno od počátku roku 1993, kdy byly odstraněny vnitřní celní hranice a začala platit pravidla volného pohybu zboží v rámci jednotného trhu.

kdo musí zpracovávat statistické hlášení ?

Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT se týká osob registrovaných v tuzemsku k DPH. Zpravodajskými jednotkami se tedy stávají jak osoby usazené v tuzemsku registrované k DPH u příslušného celního úřadu, tak i osoby usazené v zahraničí, tzn. osoby registrované k DPH v jiném členském státě EU i osoby usazené ve třetích zemích, kterým vznikla daňová povinnost v tuzemsku ve smyslu ustanovení § 94 ds.11 zákona o DPH a které se zaregistrovaly k DPH u Finančního úřadu pro Prahu 1.

Shora uvedeným osobám vzniká povinnost vykazovat údaje do výkazů INTRASTAT (stávají se zpravodajskými jednotkami) ve vazbě na překroční osvobozujícího hodnotového prahu definovaného zvlášť při přijetí zboží a zvlášť při odeslání zboží, které je předmětem vykazování.

Vykazovat data v systému INTRASTAT je zákonná povinnost a při jejím nedodržení může být udělena sankce až do výše 1.000.000,- Kč

mám povinnost vykazovat ?

nechejte vše na nás. ZDARMA vám provedeme monitoring povinnosti a zpracujeme nejvhodnější řešení přímo na míru. Zajistíme pro vás kompletní servis a vy se tak budete moci věnovat své práci.

Tento servis zajišťujeme jak pro české tak i pro slovenské subjekty !                                                  

Bereme na sebe veškerou odpovědnost včetně případných sankcí ze strany celního úřadu...

proč?

protože jsem profesionálové a za svou práci ručíme. 

co získá náš zákazník?

Cenovou nabídku zpracujeme individuálně na požádání dle vyplněných údajů v poptávce.

 
 
rychlý kontakt

  STAR ZLÍN s.r.o.

  Kvítkovická 1527

  763 61 Napajedla

 

  tel.: 577 922 411- 413

  mobil: 777 720 188

  email: starzlin@starzlin.cz