intrastat

nabízíme od počátků vstupu ČR do Evropské unie ...               

co to je intrastat?                                                                                                                             

INTRASTAT je statistický systém, který slouží k zjišťování údajů o pohybu zboží uvnitř Evropské unie. Jeho užívání bylo zahájeno od počátku roku 1993, kdy byly odstraněny vnitřní celní hranice a začala platit pravidla volného pohybu zboží v rámci jednotného trhu.

kdo musí zpracovávat statistické hlášení ?

Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT se týká osob registrovaných v tuzemsku k DPH. Zpravodajskými jednotkami se tedy stávají jak osoby usazené v tuzemsku registrované k DPH u příslušného celního úřadu, tak i osoby usazené v zahraničí, tzn. osoby registrované k DPH v jiném členském státě EU i osoby usazené ve třetích zemích, kterým vznikla daňová povinnost v tuzemsku ve smyslu ustanovení § 94 ds.11 zákona o DPH a které se zaregistrovaly k DPH u Finančního úřadu pro Prahu 1.

Shora uvedeným osobám vzniká povinnost vykazovat údaje do výkazů INTRASTAT (stávají se zpravodajskými jednotkami) ve vazbě na překroční osvobozujícího hodnotového prahu definovaného zvlášť při přijetí zboží a zvlášť při odeslání zboží, které je předmětem vykazování.

Vykazovat data v systému INTRASTAT je zákonná povinnost a při jejím nedodržení může být udělena sankce až do výše 1.000.000,- Kč

mám povinnost vykazovat ?

nechejte vše na nás. ZDARMA vám provedeme monitoring povinnosti a zpracujeme nejvhodnější řešení přímo na míru. Zajistíme pro vás kompletní servis a vy se tak budete moci věnovat své práci.

Tento servis zajišťujeme jak pro české tak i pro slovenské subjekty !                                                  

Bereme na sebe veškerou odpovědnost včetně případných sankcí ze strany celního úřadu...

proč?

protože jsem profesionálové a za svou práci ručíme. 

co získá náš zákazník?

Cenovou nabídku zpracujeme individuálně na požádání dle vyplněných údajů v poptávce.

 
[07.07.2021]
AREÁL V PROVOZU

Přes omezenou dopravní dostupnost je areál STAR ZLÍN s.r.o. v provozu

 

Od 29.6.2021 je částečně uzavřena silnice I/55 v ulici Kvítkovická v průmyslové zóně Napajedla

a to z důvodu budování kruhového objezdu a napojení silnice I/55 na dálniční obchvat.

 

PŘÍSTUP DO AREÁLU POUZE ZE SMĚRU OD OTROKOVIC !!!

 

 
[01.01.2021]
BREXIT

Vážení obchodníci

Tady naleznete aktuální informace, které zveřejňuje Celní správa k  BREXITU.

DOHODA O OBCHODU A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM PRO ATOMOVOU ENERGII NA JEDNÉ STRANĚ A SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA NA STRANĚ DRUHÉ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=CS

 
[15.03.2020]
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PROVOZ STAR ZLÍN

Vážení obchodní přátelé,

 

vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s šířením Covid-19 přijala společnost STAR ZLÍN s.r.o. tyto mimořádná opatření,

která mají za cíl zajistit ochranu zdraví jak našich zaměstnanců, tak i zákazníků, partnerů a dopravců.

Dovolujeme si vás informovat a zároveň požádat o součinnost s dodržováním striktních preventivních pravidel:

 

  1. Žádáme všechny, aby při vstupu do areálu nebo pobočky společnosti STAR ZLÍN měli zakrytý nos a ústa (rouškou, respirátorem, šátkem, šálou aj.) a dbali zvýšených hygienických opatření, důkladného mytí a desinfekce rukou.
  2. Společnost STAR ZLÍN s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout zajištění požadovaných služeb v případě podezření na možnost nákazy.
  3. Dbát upozornění v areálu na omezení a minimalizaci osobního styku s pracovníky společnosti. (Využijte prosím jiné možnosti komunikace – emaily, telefony, atd.)
  4. Respektujeme a dodržujeme taktéž opatření našich partnerů, včetně celních úřadů, dopravců, což může mít za následek zdržení celních odbavení, případně skladových operací.
  5. Naši zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými pomůckami (rouškami, případně respirátory, antibakteriálními gely a jednorázovými rukavicemi) a mají povinnost tyto pomůcky používat.
  6. Na všech pracovištích dbáme na zvýšenou hygienu v podobě antibakteriálních prostředků a informačních oznámení. Zaměstnanci byli informováni o způsobech chování jak minimalizovat rizika nakažení. Zvýšili jsme také častější frekvenci úklidu exponovaných míst.
  7. Komunikujeme aktivně nejen s našimi zaměstnanci, dopravci, ale i s celními úřady a dalšími partnery.
  8. Dodržujeme veškerá doporučení státních orgánů – žádáme vás o stejný přístup.
  9. Pracovní doba může být upravena dle vývoje a aktuální situace.

 

Děkujeme za pochopení

 

Za STAR ZLÍN s.r.o.

 

Václav Rapant

 

 
[01.01.2020]
Změna právní formy
 
[01.12.2021]
Změna delegovaného aktu k Celnímu kodexu Unie týkající se některých ustanovení k původu zboží
 
[01.12.2021]
Pozastavení některých dodatečných cel na zboží pocházejících z USA
 
[30.11.2021]
Činnost Celní správy ČR při zjištění neuhrazené pokuty za dopravní přestupek od 1. 1. 2022
 
[10.11.2021]
On-line setkání výrobců pod záštitou Evropské komise
Ve středu 17. listopadu 2021 se koná on-line setkání určené pro výrobce vybavení užívaného k provádění celních kontrol.
 
 
rychlý kontakt

  STAR ZLÍN s.r.o.

  Kvítkovická 1527

  763 61 Napajedla

 

  tel.: 577 922 411- 413

  mobil: 777 720 188

  email: starzlin@starzlin.cz

 

 

 

 

 

cheap replica rolex watches here.

why do people have cheap sex doll?

diamond painting kits art hosts the largest collection of diamond art kits online.