dovolujeme si Vám oznámit, že s platností od 01.01.2020 došlo ke změně právní formy naší společnosti STAR ZLÍN a.s. na

STAR ZLÍN s.r.o.

Změnou právní formy se změnily pouze vnitřní právní předpisy společnosti a proto i veškeré uzavřené smlouvy zůstávají nadále v platnosti a není zapotřebí žádné jejich úpravy. Všechny ostatní údaje zůstávají beze změn – identifikační, daňové, bankovní, telefonní, poštovní a e-mailové, stejně jako kontaktní osoby.